Võrgustiku koolid

Hiiumaa Ametikool Erialad: maastikuehitaja, florist Luua Metsanduskool Erialad: maastikuehitaja, haljasalade hooldaja, puukoolimajandus Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Voltveti koolituskeskus Erialad: nooremaednik Räpina Aianduskool Erialad: nooremaednik, aednik, maasikuehitaja, florist, abiaednik Tallinna Kopli Ametikool  Erialad: nooremaednik

Read more Võrgustiku koolid

Õppematerjalid ja töövahendid

Siin kajastuvad aianduse valdkonna õppematerjalid ja töövahendid õppetöö läbiviimiseks. Suur hulk erinevaid töövahendeid on leitavad portaalist koolielu.ee Metoodiline juhend ja digivahendite soovitused digipädevuste arendamiseks maastikuehitaja osakutse haljasalade hooldaja, tase 4 õppekavale.

Read more Õppematerjalid ja töövahendid

Hea teada

HARIDUSTEHNOLOOGILISED PÄDEVUSED, HINDAMINE Haridustehnoloogiliste pädevuste hindamise aluseks on võetus ISTE ehk International Society for Technology in Education digipädevuste standardid. Need loovad nn raamistiku, millest õpetajad, aga ka õppijad ja haridusvaldkonna töötajad peaksid lähtuma. Õpetaja ISTE digipädevuste standardiga saab tutvuda siin ja haridustehnoloogiliste pädevuste hindamismudeliga siin. Õppijate digipädevuste standardiga saab tutvuda siin ja administratiivtöötajate digipädevuste standardid…

Read more Hea teada